خانه اخبارحقوقحقوق کارگری گزارشی در خصوص آخرین وضعیت امید شاه‌محمدی، معلم زندانی کُرد