خانه اخبارحقوقحقوق کارگری بازداشت یک معلم کُرد توسط نیروهای اطلاعات سپاه در دیواندره