خانه بیانیه‌ی مطبوعاتی عفو بین الملل: شلاق زدن پیمان میرزازاده، زندانی عقیدتی و آواز خوان کُردی، بیرحمی تکان‌دهنده نظام قضایی ایران را نشان می‌دهد