خانه اخبارزندانیان اجرای حکم شلاق پیمان میرزازاده در دادگاه ارومیه / آغاز اعتصاب غذای این زندانی سیاسی