خانه اخبارکولبران در تیراندازی نیروهای نظامی یک کولبر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد