خانه اخبارکولبران تداوم قتل کولبران و کاسبکاران; ۲ کشته و ۲ زخمی طی یک هفته گذشته