خانه اخبارآزادیآزادی تجمعات آزادي اسحاق روحی با توديع وثیقه

آزادي اسحاق روحی با توديع وثیقه

by KHRN

شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۳ خردادماه ۱۳۹۸: روز گذشته اسحاق روحی، کارگر بازداشتی، بعد از ۳۲ روز بازداشت با سپردن وثیقه صد میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
پیشتر شعبه ٢ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب سنندج برای آزادی وي قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی صادر کرده بود اما بعد از چند بار اعتراض، میزان وثیقه اين فعال كارگري به صد میلیون تومان کاهش پیدا کرد.

این کارگر سنندجی روز ۱۱ اردیبهشت ماه هنگامی که قصد داشت همراه با خانواده‌اش در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کند در شهرک نایسر سنندج توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شد. به دنبال بازداشت اسحاق روحي، منزل وي نيز توسط نيروهاي امنيتي تفتیش و بازرسی شد. این کارگر بازداشت ی بعد از ۱۲ روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.

اخبار مرتبط: