خانه اخبارحقوقحق تحصیل بیش از ۲ هزار کودک در استان کرمانشاه از تحصیل بازمانده‌اند