خانه اخبارکولبران صحنه‌سازی نیروهای مرزبانی پس از کشتن یک کاسبکار؛ “جنازه‌اش را یک کیلومتر بر روی زمین کشیدند”