خانه اخبارحقوقحقوق زن یک پناهنده کُرد ایرانی در ترکیه توسط همسرش به قتل رسید