خانه اخبارکولبران زخمی شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی ارومیه