خانه اخبارکولبران کشته و زخمی شدن دو شهروند کُرد به دنبال تیراندازی نیروهای نظامی