خانه اخبارآزادیآزادی بیان بازداشت سه شهروند کُرد در شهرهای سنندج و دیواندره