خانه اخبارآزادیآزادی بیان صدور احکام سنگین برای دو فعال کُرد در سنندج: «ولی نصری» به ۶ سال و «ایران راه‌پیکار» به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند