خانه اخبارکولبران تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران و ترکیه به کولبران کُرد، یک کشته و دو زخمی در پی داشت