خانه اخبارآزادیآزادی بیان گزارشی از تداوم بازداشت‌ شهروندان کُرد و میلیتاریزه کردن کردستان طی مرداد ماه