خانه اخبارآزادیآزادی بیان انتقال سه فعال کامیارانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان

انتقال سه فعال کامیارانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان

by KHRN

طی روزهای گذشته «حسین کمانگر»، «باسام مرادی» و «خالد زمانی» از بازداشتگاه اداره اطلاعات کامیاران و سنندج به زندان کامیاران منتقل شده‌اند.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز شنبه، ۱۹ مرداد ماه، حسین کمانگر از بازداشتگاه اداره اطلاعات کامیاران و خالد زمانی و باسام مرادی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با قرار بازداشت موقت به زندان کامیاران انتقال یافتند. در حال حاضر حسین کمانگر در بند قرنطینه و دو شهروند دیگر بازداشتی در بند داخلی زندان نگهداری می‌شوند.
باسام مرادی، شهروند کامیارانی که ۹ اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، اوایل مرداد ماه با خانواده‌اش در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج یک ملاقات کوتاه داشت. وی در این ملاقات از فشار بازجویان جهت اعتراف به دست داشتن در یک سناریوی امنیتی خبر داده است.
خالد زمانی دیگر شهروند بازداشتی، اوایل اردیبهشت ماه همین سال با یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.
حسین کمانگر، فعال کُرد و زندانی سیاسی سابق روز ۱۵ دی‌ ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در مدت بازداشت به مدت سه هفته در اعتراض به تداوم بازداشت و فشار جهت انجام اعترافات اجباری در اعتصاب غذا به سر برده است.

اخبار مرتبط: