خانه اخبارآزادیآزادی بیان ادامه بازداشت فعالان کُرد در کامیاران؛ تعداد بازداشتی ها به شش نفر رسید