خانه اخبارزندانیان گزارشی از آخرین وضعیت اعتصاب غذای هفت زندانی سیاسی و مذهبی کُرد در زندان ارومیه