خانه بازداشت شهروندان گزارشی از بازداشت‌های گسترده در دالاهوی استان کرمانشاه: طی دو ماه گذشته ۲۰ شهروند کُرد در “ریژاو” بازداشت شدند