خانه اخبار موج جدید بازداشت‌‌های امنیتی در کردستان: حداقل ۳۲ شهروند و فعال کُرد در تیر ماه بازداشت شده‌اند