خانه بازداشت شهروندان بازداشت شش شهروند کُرد در شهرهای مهاباد و اشنویه