خانه اخبارحقوقحقوق ملی تداوم توپ‌باران مناطق مختلف کردستان توسط سپاه پاسداران: دو تن از اعضای یک خانواده زخمی و یک نفر کشته شده است