خانه بیانیه‌ی مطبوعاتی نامه سرگشاده فعالان حقوق بشر کُرد به دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل