خانه اخبار بی‌اطلاعی از سرنوشت شاکر بهروزی، شهروند بازداشت شده کُرد