خانه اخبارزندانیان بی‌اطلاعی از وضعیت عصمت سلحشور بعد از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه