خانه اخبار گزارش مرکز آمار ایران; کردستان بالاترین نرخ تورم در ۱۲ ماه را داشته است