خانه اخبارآزادی دل‌نوشته‌ای از سعید شیرزاد;« زانیار و لقمان دارد کردستان من»