خانه اخبار اجرای حکم تبعید ذبیح‌الله رئوفی، شهروند بهایی اهل سنندج