خانه اخبارآزادیآزادی بیان تداوم بازداشت دوازده فعال کُرد در سنندج