خانه اخبارحقوقحقوق کارگری آزادی موقت اقبال شعبانی، فعال کارگری با تودیع وثیقه

آزادی موقت اقبال شعبانی، فعال کارگری با تودیع وثیقه

by KHRN

شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۷: ظهر امروز اقبال شعبانی، فعال کارگری و بازرس سندیکای کارگران خباز سنندج با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی به صورت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
این فعال کارگری ۲۹ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد. وی بعد از اتمام دوران بازجویی روز پنجشنبه ۲۳ اسفندماه به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل و ظهر امروز با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان دوره دادرسی آزاد شد.

اخبار مرتبط: