خانه اخبارآزادیآزادی بیان بازداشت مختار اسدی، فعال صنفی معلمان کردستان در سنندج