خانه بازداشت شهروندان سیما مرادی، شهروند کُرد با حکم ۹ ماه حبس به زندان منتقل شد