خانه اخبارآزادیآزادی مذهب گزارش اختصاصی شبکه حقوق بشرکردستان از بازداشت حداقل ۴۰ شهروند اهل سنت کُرد: بازداشت‌شدگان شکنجه و مجبور به اعترافات تلویزیونی شده‌اند