خانه اخبارزندانیان آزادی دو زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی ارومیه بعد از پایان دوران محکومیت‌شان