خانه اخبارآزادیآزادی بیان حمایت ۵۹ وکیل دادگستری از فرهاد محمدی: بازداشت وکلای دادگستری را متوقف و نسبت به آزادی وکلای در بند اقدام کنید