خانه اخبارآزادیآزادی بیان ادامه بازداشت فعالان سياسي و محيط زيست در كردستان: قائم مقام سابق شاخه كردستان حزب وحدت ملي بازداشت شد