خانه اخبارکولبران زخمی شدن دو کولبر ديگر در مناطق مرزی ارومیه و بانه

زخمی شدن دو کولبر ديگر در مناطق مرزی ارومیه و بانه

by KHRN

طي هفته گذشته دو کولبر با تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی ایران در مناطق مرزی بانه و ارومیه زخمی شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز پنج شنبه ۶ دی‌ماه، گروهی از کولبران در مناطق مرزی مرگور ارومیه از سوی نیروهای مرزبانی مورد هدف تیراندازی قرار گرفته که در نتیجه آن یک کولبر به نام زبیر رحیمی زخمی شده است.
همزمان در منطقه مرزی هنگه‌ژال بانه نيز یک کولبر ديگر به نام حمید با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شده است.
بر اساس آماری گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، از ابتدای دی‌ماه تاکنون، ۶ کولبر طي تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی ایران زخمی شده‌اند.

اخبار مرتبط: