خانه بازداشت شهروندان بازداشت یک شهروند کُرد قروه‌اي جهت سپري كردن دوران محكوميت‌اش