خانه اخبارآزادیآزادی بیان یلدا عباسی، هنرمند کُرد آزاد شد