خانه اخبارحقوقحقوق کارگری تداوم بازداشت یک معلم دیواندره‌ای در بازداشتگاه اطلاعات سپاه سنندج