خانه بیانیه‌ی مطبوعاتی بیانیه ده‌ها سازمان حقوق بشری در حمایت از صدور قطعنامه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران