خانه انتشاراتگزارشات ویژه پنجمین سالگرد اعدام شیرکو معارفی – فایل گفتگوی صوتی این زندانی قبل از اعدام