خانه اخبارآزادیآزادی تجمعات اعتراض دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به تداوم مشکلات صنفی و رفاهی

اعتراض دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به تداوم مشکلات صنفی و رفاهی

by KHRN

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز، سه شنبه ١ آبان، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به تداوم مشکلات صنفی و رفاهی این دانشگاه اقدام به برگزاری تحصن اعتراضی کردند.
ظهر امروز دانشجویان این دانشکده بعد از دریافت غذا با امتناع از خوردن آن، ظرف های خود را در محوطه دانشگاه قرار دادند. این دانشجویان همچنین با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار پیگیری خواسته های صنفی خود و بهبود وضعیت رفاهی دانشجویان این دانشگاه شدند.
بعد از حضور مسئولین دانشکده علوم اجتماعی در میان داشجویان معترض مقرر شد که جلسه ای در این ارتباط با حضور اعضای صنفی دانشجویان و مسئولین دانشگاه برگزار شود.

 

اخبار مرتبط: