خانه اخباراعدامها چهل روز از اعدام ۳ زندانی سیاسی کُرد گذشت / “هم جان ميگيرند و هم جنازه”