خانه اخبارآمار خودکشی نماینده ایلام در شورای عالی استان‌ها: ایلام رتبه نخست خودکشی در دنیا