خانه اخبارآزادیآزادی بیان آزادی تعدادی از فعالین بازداشتی کُرد/ انتقال دو تن از بازداشت شدگان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه