خانه اخبارحقوقحقوق ملی بی‌اطلاع از سرنوشت یک فعال سیاسی بازداشت شده‌ی کُرد بعد از ۱۹ ماه