خانه بیانیه‌ی مطبوعاتی بیانیه شبکه حقوق بشر کُردستان در محکومیت اعدام سه زندانی سیاسی کُرد و حمله موشکی سپاه به مقر احزاب کُردی در کویه