خانه اخبارحقوقحقوق کارگری تبرئه سه فعال کارگری در دادگاه انقلاب سنندج

تبرئه سه فعال کارگری در دادگاه انقلاب سنندج

by KHRN

سه فعال کارگری کُرد که پیشتر در روز جهانی کارگر از سوی نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و بعدا با تودیع وثیقه آزاد شده بودند، از اتهامات مطرح شده علیه آنان در دادگاه انقلاب تبرئه شدند.
شبکه حقوق بشر کُردستان مطلع شده است که امروز چهارشنبه ۱۷ مردادماه، سه فعال کارگری به نام‌های نام‌های یدی صمدی، امیر (جمیل) شهابی و آرمین شریفه به صورت تلفنی جهت ابلاغ حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند.
بعد از مراجعه این سه فعال کارگری به دادگاه انقلاب، مشخص شده که قاضی دادگاه بدلیل محرز نبودن اتهامات انتسابی و عدم وجود مستندات لازم، رای بر برائت هر سه نفر داده است.
تبريه این سه فعال کارگری در حالی صورت می‌گیرد که پرونده دیگری علیه آنان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری تشکیل شده و تاکنون حکم این پرونده صادر نشده است.
روز شنبه ۱۳ مردادماه، جلسه دادگاهی این سه فعال کارگری در شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری و شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده بود.
شایان ذکر است که روز ۱۱ اریبهشت ماه امسال همزمان با روز جهانی کارگری یدی صمدی و امیر شهابی از اعضای سندیکای کارگران خبازی سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین روز ۱۸ اردیبهشت ماه، آرمین شریفه، دیگر فعال کارگری نیز توسط نیروهای امنیتی سنندج بازداشت شد.
نامبردگان بعد از اتمام جریان بازجویی به زندان مرکزی سنندج منتقل شده و روز ۲۵ اردیبهشت ماه با تودیع وثیقه بیست میلیون تومانی از زندان آزاد شده بودند.
این سه فعال کارگری پیشتر در ۴ مردادماه با دریافت دو احضاریه کتبی از سوی شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری و شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج مطلع شده بودند که آنان در یک پرونده مشترک به دو اتهام” تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزاب کُردی مخالف” و “تشویش اذهان عمومی” دادگاهی خواهند شد.

اخبار مرتبط: